Regulaminy

§1 Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik korzystając z serwisu SwiftCore.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów.
 2. Serwer SwiftCore.pl w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny.
 4. Administrator ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają w jakikolwiek sposób na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
 5. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: wyciszenie gracza na czacie serwera, wyrzucenie gracza z serwera, tymczasowe zablokowanie gracza na serwerze, permanentne zablokowanie gracza na serwerze, utrata przedmiotów, utrata przywilejów oraz odebranie uprawnień.
 6. Na każdego gracza przypada maksymalnie 1 konto na serwerze.

§1.1 Postanowienia ogólne (Minecraft)

 1. Świadome wykorzystywanie błędów gry/serwera jest zabronione. O każdym błędzie należy poinformować administrację.
 2. Każdy gracz jest zobowiązany do odnoszenia się z szacunkiem do innych użytkowników, utrzymania kultury wypowiedzi oraz czystości i przejrzystości czatu.
 3. Użytkownik serwera zobowiązuje się do zgłoszenia Administracji osób, które dopuściły się złamania regulaminu.
 4. Zalecane jest korzystanie z oprogramowania np. Nvidia ShadowPlay w celu nagrywania powtórek, które mogą się przydać do udowodnienia komuś winy/odwołania od otrzymanej kary.
 5. Administrator ma zawsze decydujące zdanie w kwestiach spornych, które nie podlega dyskusji.
 6. Stworzone budowle, uzyskane przedmioty oraz wszystkie inne zdobyte rzeczy przez gracza są własnością serwera i żadnemu graczowi nie przypada prawo do zwrotu lub rekompensaty w przypadku ich usunięcia.
 7. Wszystkie rangi, osiągnięcia i przedmioty są usuwane po zakończeniu edycji. Wyjątkiem są rangi zakupione „na zawsze”, takie rangi zostaną usunięte dopiero gdy serwer całkowicie przestanie istnieć.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu usługi w celu konserwacji serwera i poprawy błędów.
 9. Podczas grania na serwerze gracz musi być cały czas przy komputerze oraz musi posiadać włączony czat, w przeciwnym wypadku może zostać zbanowany z powodu braku odzewu podczas sprawdzania w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.
 10. Usuwanie reklam, za które otrzymało się rangi/nagrody grozi banem na cała edycję.
 11. W przypadku odwołania się od otrzymanej kary wymagane jest nagranie z momentu jej nadania.
 12. Każdy gracz podejmuje decyzje oraz wchodzi w interakcje z innymi na własną odpowiedzialność. Należy mieć świadomość, że inni gracze mogą próbować kogoś oszukać, zabić, okraść lub zmanipulować.
 13. Grając na serwerze musisz posiadać oprogramowanie, które pozwoli nam sprawdzić czy używasz niedozwolonych modyfikacji gry (discord, anydesk, team viewer itp.).
 14. Gracz dodaje oraz dołącza do działki na własną odpowiedzialność.

§2 Zakazy ogólne

 1. Zakaz umieszczania w jakiejkolwiek formie wpisów łamiących prawa autorskie, o treści pornograficznej/erotycznej, wzywających do dyskryminacji, oraz propagujących nazizm itp.
 2. Zakaz reklamowania innych serwerów, witryn oraz stron internetowych niż serwery sieci SwiftCore.pl.
 3. Zakaz podszywania się pod administrację.
 4. Zakaz przekręcania nicków administracji i szydzenia z niej.
 5. Zakaz stosowania gróźb w każdej postaci.
 6. Zakaz nagrywania administracji.
 7. Zakaz udostępniania konta innej osobie.
 8. Zakaz dokonywania włamań na konta innych użytkowników.
 9. Zakaz używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne
 10. Zakaz tworzenia wulgarnych/obraźliwych nicków.
 11. Zakaz pisania dużymi literami.
 12. Zakaz nadużywania znaków w celu wyróżnienia swojej wiadomości na czatach ogólnych (Flood).
 13. Zakaz spamowania na czatach.
 14. Zakaz proszenia Administracji o przedmioty/rangi.
 15. Zakaz wykorzystywania błędów gry, serwera i mapy.
 16. Zakaz udostępniania danych osobowych.
 17. Zakaz obrażania administracji i serwera.
 18. Zakaz grożenia atakami DDOS i jemu podobnymi.
 19. Zakaz tworzenia multikont. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.
 20. Zakaz używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy minecrafta, za je stosowanie gracz może zostać wykluczony z rozgrywki (dozwolone modyfikacje: Optifine, Minimapa bez żadnych dodatkowych usprawnień).
 21. Zakaz pomagania/współpracowania z graczem używającym wspomagacz, gracz współpracujący może zostać ukarany tymczasową blokadą.
 22. Zakaz budowania konstrukcji lub stosowania technik spowalniających pracę serwera.
 23. Zakaz używania wszelkiego rodzaju maszyn/technik pozwalających uzyskać jakieś przedmioty nic nie robiąc / będąc na AFK’u (wyjątek: afczarka na spawnie) (np. zakazane jest łowienie na AFK’u).
 24. Zakaz umyślnego wprowadzania innych graczy w błąd.
 25. Zakaz griefowania działek graczy (niszczenia bloków wokół niej/budowania murów).

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2024 – 02:05